De brummers

Muziek is een waardevol instrument in de zorg en Kunst & Co draagt daar ook haar steentje aan bij.

De Brummers (ouderen van St, Jan zorgcentrum Uden) o.l.v. Ben van Kuppeveld