Nieuwe wand aula

Begin 2017 zijn cursisten van Adri Frigge aan de slag gegaan met het verfrissen cq aanpassen van de tussenwand in de aula.