15 okt 2020

Corona-update


De persconferentie van dinsdagavond heeft duidelijk gemaakt dat er de komende weken strengere maatregelen nodig zijn om Covid-19 terug te dringen. We zijn blij dat de culturele activiteiten door kunnen blijven gaan. We hopen dat we dit hele cursusjaar weer de lessen in ons pand kunnen blijven geven, maar daar hebben we jouw hulp bij nodig! Graag vragen wij je aandacht voor onderstaande:

 

Groepsgrootte
Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte (30 personen in een binnenruimte) zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Kijk voor meer informatie van de overheid op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur. De groepslessen zijn indien nodig verplaatst naar grotere cursusruimten, waar de afstand van 1,5 m. kan worden gehandhaafd.

 

Gebouw
Ons gebouw wordt onderhouden door de gemeente Uden. Afgelopen jaar hebben diverse metingen plaatsgevonden, waaronder die van de ventilatie. Deze metingen hebben uitgewezen dat het gebouw voldoet aan alle eisen die door overheid en RIVM worden gesteld om veilig in het gebouw te verblijven. Natuurlijk zullen we daarnaast extra ventileren, door zoveel mogelijk ramen en deuren open te zetten.

 

Aankomst en vertrek
We willen iedereen dringend verzoeken via de lift naar boven te gaan en via de trap naar beneden. Natuurlijk is de lift voor mindervaliden te allen tijde toegankelijk. Ga direct naar de cursusruimte en voorkom waar mogelijk verplaatsingen binnen de cursusruimte. Verlaat als groep niet tegelijk de cursusruimte, maar houdt ook hier voldoende afstand. Blijf na de les niet op de gang staan, maar verlaat na de cursus direct het pand.


In het gebouw wordt het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar dringend geadviseerd.


We baseren ons op informatie van RIVM en de overheid. Deze informatie wordt regelmatig aangepast. We houden je op hoogte bij veranderingen.

In verband met de herfstvakantie zijn er volgende week (19 t/m 25 oktober) geen lessen.
klik hier voor het Kunst & Co vakantierooster 2020-2021

 

Heel veel dank voor jullie medewerking en blijf gezond!