3 jun 2021

Corona-update juni

Vanaf 5 juni worden de mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening verruimd onder een aantal voorwaarden. 

Dat betekent dat er meer mag en meer kan, ook voor Kunst & Co!

  • Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
  • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. 
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden
  • Publiek is niet toegestaan.


Via onderstaande link kun je alle plannen vanaf 5 juni voor Kunst en cultuur bekijken:
Plannen voor kunst en cultuur | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl